Back to Top

Víkend Taizé – Smíření

pátek 22. listopad 2019 10:00

V Mariánských Lázních se uskutečnilo od 15. do 17. listopadu setkání české a německé mládeže ve věku  13-14 let. 24 účastníků bylo z evangelické církve ve Weidenu a z No CČSH v Mariánských Lázních. 

Pro účastníky jsme přichystali pestrý program, který zahrnoval seznamovací hry, jazykové hry německy i česky, hru po městě, kde smíšené skupinky musely navštívit všechny kostely v Mariánských Lázních, místo kde stávala synagoga a plnit další úkoly. Každý večer jsme prožili pobožnost v duchu komunity v Taizé. Mládež jsme právě touto cestou seznamovali s ekumenickou komunitou bratří ve Francii. Naším záměrem je společně do komunity v Taizé v budoucnu vyrazit a strávit tam s dalšími několika tisíci mladými lidmi z celého světa týden. Komunita v Taizé se často zabývá tématem smíření, a proto i naše biblické příběhy, kterým jsme se věnovali, byly o Ezauovi a Jákobovi a o Marnotratném synovi. Účastníci měli možnost vcítit se do různých postav a prožít i jejich vnitřní konflikty a uvědomit si, jak důležité smíření pro blaho člověka je. Není dobré zůstávat s lidmi v konfliktu.

Naštěstí my jsme žádné konflikty během víkendu nezažili a víkend probíhal v naprostém klidu a pohodě a v hezkých vztazích.

Celý víkend byl oficiálně zakončen bohoslužbou v evangelickém kostele, kde sloužila paní farářka Stephanie Endruweit, která přijela s německou skupinou a posloužila kázáním, Zuzana Kalenská farářka Církve československé husitské, která celý program organizačně zajišťovala a z jejíž farnosti byly Mariánskolázeňské děti a bratr farář evangelické církve Daniel Matouš. Významnou neděli 17. listopadu jsme tak oslavili v ekumenickém bratrském duchu. Všichni účastníci si ve své řeči přichystali přímluvné modlitby, které při bohoslužbách přečetli. 

Po několika dalších hrách a výrobě vzpomínkových záložek se německá skupina s námi rozloučila a odjela. Děkujeme Pánu Bohu za to, že nás vedl, naplňoval pravou radostí při společných modlitbách, žehnal celému průběhu a udržoval všechny ve zdraví. Děkujeme i všem českým dětem a jejich rodičům za přichystání prostoru konání, za hudební doprovod a veškerou další pomoc. 

Projekt je podporován cílem EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 (INTERREG. V.) a Evropskou unií fondem pro regionální rozvoj. Na projektu se oficiálně podílí Evangelická práce s mládeží v děkanátu Weiden a Českobratrská církev evangelická v Aši.

Mgr. Zuzana Kalenská

Galerie:
Víkend Taizé – Smíření Obrázek 1   Víkend Taizé – Smíření Obrázek 2