Back to Top

Tváří v tvář 2020

pondělí 17. únor 2020 14:50

Srdečně zveme na 11. Setkání křesťanů, které se bude tentokrát konat v rakouském městě Graz / Štýrský Hradec. Nabídka je pro všechny generace, znalost jazyka není podmínkou, řada programů bude překládána nebo budou nonverbální. Téma celého Setkání je „Tváří v tvář“. Neváhejte a příští prázdniny začněte s námi!

Co je Setkání křesťanů

Jde o velký sjezd několika tisíc účastníků z Německa, Polska, Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska a několika dalších zemí. Zvány jsou všechny generace, speciální program připravuje mládež, programová nabídka je věnována i dětem. V rámci setkání probíhají biblické práce, diskuzní pořady, workshopy, koncerty, výstavy, divadelní představení, sportovní turnaje, prohlídky města a další pořady. Vrcholem setkání jsou společné bohoslužby, na kterých se podílejí účastníci ze všech středoevropských zemí. 

Cílem setkání je, aby se křesťané různých církví vzájemně povzbudili ve víře v Ježíše Krista, Setkání naplňuje obsahem naše sousedství a vede k prohlubování vztahů našich zemí ve vědomí křesťanské vzájemnosti. Setkání křesťanů chce nejen podpořit duchovní spolupráci, ale také zodpovědnost církví a jednotlivých křesťanů za věci veřejné. Osvědčilo se jako příležitost ke sdílení a výměně zkušeností s lidmi z podobných tradic či sociokulturního kontextu, jako místo setkání a společného slavení, poskytuje prostor k rozhovoru a k lepšímu vzájemnému poznávání. 

Dotazy a informace: Helena Smolová (h.smolova@centrum.cz, 606 120 673) a Eva Hrabáková-Vymětalová, koordinátorka programu pro děti a mládež (220 398 113, 720 404 778, eva.vymetalovahrabakova@ccsh.cz)

Více informací v příloze pdf.

Přílohy

 
pdf face2face2020.pdf
-