Back to Top

Modlitba všech křesťanů za zastavení pandemie

úterý 24. březen 2020 12:57

Papež František nás všechny pozval ke společné modlitbě za uzdravení světa. Plzeňská diecéze CČSH se také připojí a to ve středu 25. března 2020 ve 12:00. Zveme srdečně křesťany všech denominací a všechny lidi dobré vůle. Modleme se společně: Modlitba Páně + prosba za uzdravení

„Drazí bratři a sestry, v těchto dnech zkoušky, zatímco se lidstvo třese před hrozbou pandemie, chtěl bych navrhnout všem křesťanům, aby spojili své hlasy směřující k nebi. Zvu všechny hlavy církví a vedoucí všech křesťanských komunit, spolu se všemi křesťany různých vyznání k tomu, abychom společně vzývali Nejvyššího, všemohoucího Boha současným přednesem modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán."

zdroj: www.krestandnes.cz